เปิดเส้นทาง ‘ไฮสปีดเทรน’ ภาคเหนือ ลุ้นรัฐบาลใหม่เคาะตอกเสาเข็ม

เศรษฐกิจ

“กรมการขนส่งทางราง” เคาะแผนพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก หลังหารือร่วมญี่ปุ่นชี้คุ้มค่าลงทุนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 17.3% เตรียมชง ครม.ชุดใหม่ดันตอกเสาเข็ม

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยถึงแผนผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ช่วงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือด้านคมนาคมไทยและญี่ปุ่น โดยระบุว่า โครงการดังกล่าวทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation : MOC) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมาผู้แทนทั้งสองประเทศได้หารือความคืบหน้าผลการศึกษาร่วมกัน

โดยขณะนี้ผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ฉบับสมบูรณ์ ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม พบว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก มีความคุ้มค่าทางการลงทุน โดยมีผลการศึกษาชี้ชัด อาทิ

เศรษฐกิจ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) อยู่ที่ร้อยละ 17.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 12
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกตลอดระยะเวลาดำเนินการ

อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการลงทุนโครงการเกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเบื้องต้นจากการหารือระหว่างฝ่ายไทยและญี่ปุ่นได้ตกลงร่วมกันในการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะแรกในเส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง 380 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางพิษณุโลก-เชียงใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางจะนำเสนอผลการศึกษาทั้งหมดให้กับรัฐบาลเพื่อผลักดันการดำเนินการ โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ และแน่นอนว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศไทย

ขณะที่แผนพัฒนาไฮสปีดเทรนของกระทรวงคมนาคม กำหนดไว้ว่าขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม 6 โครงการ ระยะทางรวม 1,993 กิโลเมตร แบ่งเป็น

1.เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก

 • ระยะทาง 380 กิโลเมตร
 • วงเงินลงทุนประมาณ 2.12 แสนล้านบาท
 • สถานะปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างสรุปรูปแบบการลงทุน

2.เส้นทางนครราชสีมา-หนองคาย

 • ระยะทาง 355 กิโลเมตร
 • วงเงินลงทุนประมาณ 2.26 แสนล้านบาท
 • สถานะปัจจุบัน ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณา EIA

3. เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน

 • ระยะทาง 211 กิโลเมตร
 • วงเงินลงทุนประมาณ 1 แสนล้านบาท
 • สถานะปัจจุบัน เตรียมของบประมาณปี 2567 เพื่อทบทวนผลการศึกษาเดิม

4.เส้นทางพิษณุโลก-เชียงใหม่

 • ระยะทาง 288 กิโลเมตร
 • วงเงินลงทุนประมาณ 2.32 แสนล้านบาท
 • สถานะปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างสรุปรูปแบบการลงทุน

5.เส้นทางหัวหิน-สุราษฎร์ธานี

 • ระยะทาง 424 กิโลเมตร
 • สถานะปัจจุบัน ของบประมาณปี 2567 เพื่อทบทวนการศึกษาความเหมาะสม

6.เส้นทางสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์

 • ระยะทาง 335 กิโลเมตร
 • สถานะปัจจุบัน ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นแล้ว